BEDRIJFSADVISEUR: VOOR WIE (NIET)

Voor wie heeft een bedrijfsadviseur nut?

Wanneer u als ondernemer uw bedrijf runt, dan komt u regelmatig voor uitdagingen te staan waar u (nog) geen of weinig ervaring mee hebt. Als het uitdagingen betreft die gaan over uw eigen vakgebied, dan heeft u in de regel niet veel aan een bedrijfsadviseur of bedrijfsadvies. Wanneer u echter tegen uitdagingen aanloopt op het gebied van ondernemersvaardigheden, of zoals veel ondernemers zeggen: ‘randzaken’, dan is het inschakelen van een bedrijfsadviseur of het inwinnen van bedrijfsadvies erg nuttig. Want hoe goed u uw beroep als ondernemer ook uitoefent, wanneer uw (bedrijfs)resultaat verloren gaat, doordat u te weinig oog hebt voor de ‘randzaken’, dan laat u winst liggen…

Een bedrijfsadviseur heeft dus toegevoegde waarde voor een ondernemer/bedrijf, wanneer het belangrijk is dat er ‘aan het bedrijf’ wordt gewerkt, omdat er behoefte is aan een hoger rendement en meer Winst. Met andere woorden wanneer een ondernemer expertise mist op het gebied van ondernemersvaardigheden en graag wil sparren met een expert dan is het verstandig om een bedrijfsadviseur in te schakelen. Dat komt vaak voor als u:

  • uw bedrijf verder wil laten groeien;
  • met problemen kampt die u niet alleen het hoofd wil bieden;
  • u een bedrijf hebt overgenomen;
  • het gevoel hebt dat u te weinig grip hebt;
  • bedrijf harder groeit dan verwacht;
  • te weinig winst, of zelfs verlies maakt;
  • een nieuwe markt wil betreden;
  • uw bedrijf wil verkopen;
  • liquiditeitsproblemen hebt.

Een bedrijfsadviseur geeft niet alleen adviezen, maar geeft handvatten waar u als ondernemer/organisatie concreet mee aan de slag kunt gaan. Daarnaast bewaakt hij/zij het veranderproces samen met de ondernemer.

Met wat voor soort uitdagingen kloppen ondernemers aan?

- Wanneer het druk is en het resultaat toch tegenvalt
- Wanneer de verkoopresultaten van (een van) de accountmanagers tegenvalt
- Wanneer er behoefte is aan meer klanten
- Wanneer de marges tegenvallen
- Wanneer men last heeft van ontevreden klanten
- Wanneer de agenda bepaalt wordt door het werk
- Wanneer u meer Winst wil maken
- Wanneer u van uw personeel een team wil maken
- Wanneer u het té druk hebt
- Wanneer u geen baas wilt zijn, maar een leider 
- Wanneer u zichzelf afvraagt of u wel de goede weg bent ingeslagen met.....

Naast het analyseren en adviseren begeleidt een bedrijfsadviseur de organisatie vaak ook gedurende het proces. Dit om het vraagstuk ook daadwerkelijk mee op te lossen. Hierbij heeft hij/zij een sturende rol, zodat ondernemers (en teams) worden ‘meegenomen’ in het verbetertraject. Een bedrijfsadviseur houdt zich bezig met de onderneming op het snijvlak van mensen/processen/winst en brengt een gezonde balans aan tussen visie, strategie , financiën en beleving (bedrijfseconomische benadering).

kompas-e1435357567229-1024x340.jpg

Wat is het verschil tussen een bedrijfsadviseur en een Accountant?

Er zijn verschillen. Veel ondernemers verwarren een bedrijfsadviseur met een accountant. Toch is er een groot verschil. Een bedrijfsadviseur is iemand die advies geeft over vraagstukken van organisaties en helpt bij het praktisch oplossen van die vraagstukken.

Accountant

De accountant zit (normaliter minimaal) een keer per jaar met een ondernemer om tafel om de (jaar)cijfers door te nemen. Vanuit diezelfde cijfers geeft een accountant ook advies. De account vervult een centrale rol binnen de financiële afdeling van iedere organisatie. Verder schakel je een  accountant in voor advieswerk ten behoeve van de administratieve organisatie van je onderneming.

Bedrijfsadviseur

Deze wordt ingeschakeld om een bepaalde kwestie op te lossen. Het gaat vaak om concrete uitdagingen waarbij je als ondernemer behoefte hebt aan een intensieve begeleiding. In de praktijk wordt er (eigenlijk) altijd samengewerkt met de accountant.

Bedrijfsmaat

Als gecertificeerd MKS ® bedrijfsadviseur voor de regio Eindhoven – de Kempen begeleidt Bedrijfsmaat ondernemers naar meer Winst. Er wordt gewerkt volgens het beproefde en bewezen  Management KompasSysteem® dat leidt tot meer Winst.