« De SWOT-analyse – een must voor elke onderneming»

Gepubliceerd op 12-02-2020

Weten waar je staat en weten waar je naar toe wilt. Dat is nog niet zo eenvoudig. Gelukkig bestaat er wel een model om je hiermee verder te helpen: de SWOT-analyse.

Wat is een SWOT-analyse?

Je kent ongetwijfeld wel de sterkte-zwakteanalyse. Het is een onderzoek naar de sterkte en zwakke kanten van je onderneming. Maar, de SWOT – analyse gaat nog een stapje verder. Het onderzoekt ook de kansen en bedreigingen van je onderneming.

 • Strengths – de sterke kanten van je bedrijf
 • Weaknesses – de zwakke kanten van je bedrijf
 • Opportunities – de kansen voor je bedrijf
 • Threats – de bedreigingen van je bedrijf

In- en externe factoren

De strenghts en weaknesses gaan over je bedrijf; het zijn de interne factoren. Opportunities en threats komen van buitenaf – het zijn de externe factoren. Het is zaak bij het maken van SWOT om een zo uitgebreid mogelijke lijst van al deze factoren te maken.

Aan de slag met de sterke en zwakke punten

Begin met de sterke en zwakke punten van je eigen bedrijf en producten/diensten. Stel je zelf kritische vragen en wees bij het beantwoorden daarvan zo realistisch mogelijk. Denk daarbij aan de positieve én negatieve kritiek die je het afgelopen jaar kreeg. Vraag input aan collega’s, medewerkers en wellicht ook aan klanten. Daar kunnen de volgende aandachtspunten bij helpen:

 • Producten en prijzen
 • Marketing en verkoop
 • Productie
 • Financiën
 • Transport
 • Huisvesting
 • IT
 • Personeel

Brainstorm over de kansen en bedreigingen

Kansen en bedreigingen komen van buitenaf. Denk aan nieuwe klantenbehoeftes, gewijzigde concurrentie-omgeving, politiek, economie, enz. Heb je een buitendienst en/of klantenservice? Vraag hun input! Want zij weten wat er leeft bij je klanten. Dus kijk naar de volgende aandachtspunten:

 • Maatschappelijke ontwikkelingen
 • Marktontwikkelingen
 • Klantontwikkelingen
 • Politieke – en economische ontwikkelingen
 • Wet- en regelgeving

Want deze zijn van belang voor ieder bedrijf, dus ook dat van jou.

Zet alle punten in een matrix

Wanneer je alle punten in een matrix zet, krijg je een visueel beeld dat verhelderend kan helpen. Je kunt zo’n blanco matrix hier downloaden. Streep nu alle algemene punten die niet onderscheidend zijn weg en probeer alleen bijzonderheden over te houden. Beperk het tot drie tot vijf punten per element. Bekijk anders eens dit voorbeeld.

En nu gaat het gebeuren

Dus: loop alle punten nog eens door en denk na hoe je kunt verbeteren.

Intern

 • Welke interne punten kun je zelf beïnvloeden.
 • Wat moet je doen om je zwakke punten te verbeteren.
 • En; welke sterke punten kunt je uitbuiten, exploiteren.

Extern

 • Op externe punten heb je zelf weinig invloed.
 • Welke kansen zijn er om te benutten.
 • Hoe kan ik bedreigingen afwenden en proberen om te buigen in kansen.

Dus
Maak een actieplan en stel prioriteiten. Punten waarmee je snel, makkelijk en goedkoop resultaat krijgt, pak je als eerste aan.

Een kleine stap verder met confrontatiematrix

Met een confrontatiematrix combineer je de sterktes/zwaktes met de kansen/bedreigingen. Daar waar sterktes samenvallen met kansen is het voor jou als ondernemer het makkelijkst te scoren.
Maar misschien dat je bedrijf ook kan scoren waar bedreigingen en zwaktes samenvallen. Stel je op basis van je SWOT-analyse vier vragen:

 1. Hoe kan ik gebruikmaken van … [een sterkte], om in te spelen op … [een kans]?
 2. Hoe kan ik gebruikmaken van … [een sterkte], om … [een bedreiging] af te weren?
 3. Hoe kan ik … [een zwakte] versterken om in te spelen op een … kans?
 4. Hoe kan ik … [een zwakte]) ombuigen om … [een bedreiging] af te weren?

Wanneer te gebruiken?

Het is gebruikelijk om een SWOT-analyse en Confrontatie-matrix te maken voor een (nieuw) businessplan. En eigenlijk … is het aanrader om elk jaar zo’n SWOT-analyse te maken. Daardoor blijf je scherp en neem je beslissingen die je de goede kant op sturen.


Tip
Maak jaarlijks een (update) van je SWOT-analyse en Confrontatiematrix. Gebruik sterktes om in te spelen op kansen en om bedreigingen af te wenden. Zwaktes kun je versterken om op kansen in te spelen en ombuigen om bedreigingen af te wenden.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

download-1-1604317656.jpg