AAN DE SLAG

Hoe 'borgt' u het

Met een plan heeft u een leidraad voor wat u moet doen. Maar hoe pakt u het aan? Hoe zorgt u ervoor dat er écht iets gebeurt? Dat acties worden opgevolgd? Dat de ontwikkeling van het bedrijf een prioriteit blijft? In deze fase staan we naast u als ondernemer. Door het plan samen met u te implementeren, zorgen we ervoor dat het niet blijft bij plannen alleen, maar 'borgt' u dat de ontwikkeling die u voor ogen hebt ook kan worden gerealiseerd.

Daadwerkelijke implementatie is het verschil tussen: “het was wel een duur adviesrapport" en “hier hadden we veel eerder mee moeten beginnen”.

Bij deze laatste stap zorgen wij er als ervaren MKS-bedrijfsadviseurs en businesscoaches voor dat de plannen geïmplementeerd worden. Hierbij zorgen wij ervoor dat u scherp blijft en de juiste stappen zet.

Periodiek (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) kijken we samen naar de vorderingen. We stemmen dit periodiek af met de doelstellingen en actiepunten die hierbij als controlemiddel dienen. Op deze manier blijft u als ondernemer continu op de hoogte van de voortgang en zitten we 'kort op de bal'.

Dus;

 • valt de groei in zijn algemeenheid een beetje tegen?
 • ondanks die omzetstijging blijft de winst achter?
 • u wilt echt bouwen aan de waarde van je onderneming?
 • u heeft behoefte aan meer grip zodat je beter kunt sturen?
 • u wilt zien of die koerswijziging wel de juiste blijkt?
 • u wilt groeien?
 • u heeft behoefte aan inzicht, overzicht, grip en ondersteuning
 • u wilt blijer en vrijer ondernemen?
 • u wilt zakelijkheid en menselijkheid combineren in uw manier van ondernemen?

maar u weet niet hoe u dit zelf het beste kunt aanpakken?

Dan;

Kunt u dus hulp inschakelen van experts. Professioneel en persoonlijk. Met een ervaren bedrijfsadviseur die gespecialiseerd is in business skills gaat u aan de slag om uw competenties als ondernemer te verbeteren. U leert hoe u zelf uw bedrijf financieel kunt sturen (letterlijk vanaf de achterkant van een bierviltje) en hoe u dit kunt implementeren in uw bedrijfsvoering. Maar ook krijgt u, waar nodig, hulp om ervoor te zorgen dat er binnen uw bedrijf draagvlak is bij uw medewerkers. U leert structuur aan te brengen en processen te borgen, zodat u weet waar u staat met uw bedrijf.

Wat levert het op?

 • Inzicht in- en opbouw van je resultaatbepalers
 • Adequate aansturing van uw bedrijf
 • Begeleiding bij het behalen van uw doelen
 • Groei (als ondernemer en als leider)
 • Een effectieve analyse van uw bedrijfsstrategie
 • Hulp en inspiratie bij het opzetten van een (nieuw) business model
 • MEER GRIP, EEN HOGER RENDEMENT, EN BETERE RESULTATEN, MAAR VOORAL INSPIRATIE, SUCCES EN GELUK!

Typische reactie van opdrachtgevers:

 • "Uiteindelijk hadden we het wel nodig dat Edwin als motivator (stok achter de deur) fungeerde bij het doorvoeren van de wijzigingen die uit het plan naar voren kwamen"
 • "Naar mijn mening zijn er veel mkb-bedrijven die baat hebben bij bedrijfsbegeleiding"
 • "Door te blijven "spiegelen" met Edwin worden de veranderingen ook echt doorgevoerd, wat leidt tot resultaat"
 • "De winst stijgt écht"
 • "De bedrijfsbegeleiding heeft ervoor gezorgd dat er meer structuur is aangebracht in het bedrijf"
 • "De actieve begeleiding leidt tot ontwikkeling van onze bedrijfsprocessen- én resultaatverbetering"
 • "Opdracht aan Edwin was om het bedrijf weer opnieuw op de kaart zetten en klaar te maken voor verkoop aan een grotere marktpartij. Hij heeft daar zeer gedreven en vakkundig invulling aangegeven en alles tot het einde perfect afgewikkeld.