De MKS Methode

De MKS methode

"Het MKS® is een krachtige aanpak om ondernemers snel en eenvoudig meer inzicht, grip, focus en rendement te geven".

In de praktijk wordt strategie, missie en visie (lange termijn) door veel ondernemers als abstract ervaren. Je kunt daar niet meteen iets mee, het concreet en meetbaar maken is lastig en wat levert het op korte termijn op?

Dat is iets waar wij zelf als bedrijfsadviseurs ook jaren tegen aan liepen in gesprek met onze opdrachtgevers. Tot we kennis maakten met MKS (management kompas systeem).

Deze beproefde methodiek kiest een insteek vanuit bedrijfseconomisch oogpunt, het korte termijn winstverbeterpotentieel, zodat het voor ondernemers ineens wél heel tastbaar wordt. Zodat ze enthousiast worden en metéén aan de slag willen.

MKS is zo doorontwikkeld dat dit een dusdanig korte termijn betreft dat  ondernemers direct zelf invloed uit kunnen oefenen. Dit maakt de aanpak praktisch toepasbaar op korte termijn en zorgt ervoor dat korte- en lange termijn bedrijfsvoering op natuurlijke wijze in elkaar overlopen.

Typische kenmerken van MKS

  • In de praktijk leidt het werken met MKS vaak al binnen 3 maanden tot een structurele winstverhoging.
  • Ondernemers ervaren plezier in het werken ‘aan de zaak’.
  • Meer grip op de ontwikkelingen van het bedrijf” is een typische reactie van ondernemers die aan slag gaan met MKS

Uw voordeel

  • snel inzicht en overzicht
  • grip
  • snel zichtbaar resultaat
  • focus

Informatie aanvragen

Triangles.png


Andere adviseurs die werken met de MKS Methode

Mocht je op zoek zijn naar een bedrijfsadviseur die net als wij werken volgens de beproefde MKS-methodiek (in een andere regio) dan kun je o.a. contact opnemen met de volgende professionele adviseurs:

Stuk voor stuk kundige bedrijfsadviseurs en daarnaast zijn het ook nog eens leuke en inspirerende mensen die jou als ondernemer verder kunnen helpen met de ontwikkeling van jouw bedrijf.  Zit jouw regio er niet bij? Bel me (06 - 5375 6903) en ik verwijs je graag door naar een collega. Ook kun je contact opnemen met Luuk Haegens van de Management Kompasgroep. Luuk geeft leiding aan de Management Kompasgroep en kent zeker een adviseur in jouw regio.

Contact opnemen