STRUCTURERING EN HERSTRUCTURERING

STRUCTURERING

Er voor zorgen dat de organisatiestructuur, bedrijfsprocessen, systemen en strategieën op elkaar worden afgestemd en op de juiste wijze worden verbonden binnen jouw bedrijf: dat is wat we doen om je bedrijf te structureren. Dat alles met als doel om de prestaties en efficiency te verbeteren, kosten te verminderen, groei te stimuleren en zorgen dat jouw bedrijf wendbaar(der) wordt. 

Binnen dit proces zorgen wij ervoor dat van data relevante stuurinformatie wordt gemaakt die helpt bij het vergroten van de voorspelbaarheid en winstgevendheid van jouw bedrijf: dát is toegevoegde waarde.

En dat raakt de kérn van ons bestaan. Wij zorgen ervoor dat jij jouw kunt (blijven) besturen, doordat we verbanden leggen die noodzakelijk zijn om resultaat bereiken.

Bij alles wat wij doen, is dat waar het om draait: resultaten bepalen én behalen.

Plan een afspraak voor meer structuur

 Triangles.png


HERSTRUCTURERING 

In tijden van financiële stress houden wij het hoofd koel. Onderscheiden hoofdzaken van bijzaken en zijn in staat om ons volledig in te zetten voor de belangen van de aandeelhouders en raad van commissarissen. Onze ervaring in combinatie met een hands-on benadering zorgt ervoor dat bedrijven die in zwaar weer verkeren er weer bovenop kunnen komen. Wij zorgen voor de benodigde (her)financiering, zodat jij weer 'back-on-track' bent. 

De belangrijkste elementen die aan bod komen zijn:

organisatie.png organisatiestructuur

bedrijf.png bedrijfsprocessen

kosten.png kostenbeheersing

strategie.png strategie en marktaanpassing

Mensen.png jouw mensen