« Bedrijf verkopen? Gebruik dit stappenplan bedrijf verkopen (2)»

Gepubliceerd op 07-01-2020

Je bedrijf verkopen? Daar komt heel wat bij kijken. Een ‘stappenplan bedrijf verkopen’ geeft meer inzicht in het hele proces en is een fijne leidraad voor je.

Waarom en wanneer je Bedrijf verkopen?

Het is belangrijk om tijdig beginnen na te denken over de verkoop van je bedrijf. Veel ondernemers denken hierover pas na op het moment dat men wil verkopen. De tijdsdruk wordt dan te hoog. We schreven al eerder over de redenen en het moment van de bedrijfsverkoop. Met het stappenplan bedrijf verkopen, geven we een leidraad welke je kunt gebruiken om aan de slag te gaan.

Het stappenplan Bedrijf verkopen

Je bedrijf verkopen is geen sinecure. Er komst heel wat bij kijken en hulp inschakelen is (meestal) een must. Om inzicht te krijgen in het hele proces kun je onderstaand ‘stappenplan bedrijf verkopen’ gebruiken. Het is tevens een leidraad om je het hele proces door te helpen. Wellicht dat sommige onderdelen voor jou niet of minder van belang zijn, maar het komt het inzicht wel ten goede.


Tip
Hanteer onderstaand stappenplan bedrijf verkopen om je inzicht te vergroten en je door het proces van de bedrijfsverkoop te helpen.

Stap 1. De voorbereiding

Stel je deze vragen. Ben je je ervan bewust dat je je bedrijf (op enig moment) wilt verkopen, begin dan je voorbereiding met inzichtelijk maken van je persoonlijke en zakelijke doelen. Deze voorbereiding is geslaagd, als je antwoord kunt geven op de volgende vragen:

 • Is je overdracht ingegeven door een gebeurtenis die om een bepaald bedrag vraagt?
 • Wil je het bedrijf binnen de familie houden?
 • Wanneer wil je het bedrijf verkopen?
 • Is een zo hoog mogelijke opbrengst belangrijk?
 • Wil je de opbrengst ineens ontvangen?
 • Dient jouw bedrijf als pensioen of ter financiering van een andere levensfase waarvoor je de opbrengsten uit het bedrijf nodig hebt?
 • Wil je nog blijven werken na de overdracht? Zo ja, hoe lang?
 • Is financiële betrokkenheid nog wenselijk?
 • Welk belang hecht je aan de werkgelegenheid van je medewerkers?
 • Wil je dat het bedrijf op dezelfde locatie blijft?
 • Maakt het u uit wat er met het bedrijf gebeurt na de verkoop?

Goede voorbereiding leidt tot hogere opbrengst

Als je hebt besloten dat je op enig moment je bedrijf gaat verkopen, dan is het verstandig om er voor te zorgen dat je bedrijf op een ideale manier ‘in de etalage gezet’ kan worden. Met andere woorden: het bedrijf moet op de verkoop worden voorbereid. Vaak wordt dit proces qua tijdsinvestering onderschat en/of wordt er weinig aandacht aan besteedt. Gebrek aan tijd en aandacht op dit onderdeel leidt onherroepelijk tot een lagere verkoopopbrengst.

Klaar maken voor de etalage

Tijdens dit proces werk je via een stappenplan aan de optimalisatie van alle onderdelen binnen je bedrijf, om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor een koper. Zoek naar mogelijke verbeteringen voor je bedrijf op het gebied van productiviteit, prijs, processen, financiën en mensen. Door hier op te focussen, bereid je je bedrijf voor op ‘de etalage’. Als je ondersteuning, hulp en advies zoekt bij het optimaal ‘in de etalage zetten’ van je bedrijf, neem dan contact op. De voorbereiding is gedaan. Tijd voor de volgende fase in je stappenplan bedrijf verkopen.

Stap 2. Verkoop klaar maken

Zodra het bedrijf ‘klaar is voor de etalage’ dan kom je in de volgende fase: het verkoop klaar maken van het bedrijf. Tijdens deze fase krijg je een beter beeld bij wat de verkoop feitelijk voor jou gaat inhouden. Er wordt namelijk een plan gemaakt waarin jouw verkoopdoelstellingen worden verwerkt én wordt de waarde van het bedrijf vastgesteld (via verschillende waarderingsmethodes).

Wat is je bedrijf waard?

Er bestaan allerlei rekenmethodes om te bepalen wat je bedrijf waard is. Bijvoorbeeld op basis van de rentabiliteitswaarde, de discounted cashflow en de intrinsieke waarde. Er zijn ook allerlei ‘eenvoudigere’ methodes, zoals:

 • 4-6 maal de nettowinst;
 • 0,75 – 1,2 maal de jaaromzet;
 • 1 maal de intrinsieke waarde plus 2 maal de nettowinst;
 • 3 maal EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization); en
 • 4 maal EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Binnen bepaalde branches is er in de loop der tijd een soort vaste regel ontstaan die wordt gehanteerd. Je accountant kan je daar wellicht meer over vertellen.

Specialisten

Een specialist inschakelen wordt veelal als ‘duur’ ervaren. Dat is vaak de reden dat er geen specialist wordt ingeschakeld. Wanneer je echter géén specialist inschakelt (en er gaat iets fout) dan blijken de gevolgen vele malen duurder.

Overnamespecialisten

Er zijn uiteraard accountants die gespecialiseerd zijn in overnames. Is jouw accountant dat, dan kun je hem/haar gerust inschakelen. Je kunt ook een (fusie- en) overnamespecialist inschakelen en voor het bepalen van de waarde van de onderneming een business valuator.

Business valuators

Business valuators kunnen je écht vertellen wat je bedrijf waard is. Als het goed is hebben zij hiervoor gestudeerd. Ben je op zoek bent naar een business valuator en wil je zekerheid over hun expertise en kennis? Kies dan een Register Valuator die is aangesloten bij NiRV. Dit de beroepsvereniging waarbij alle Register Valuators in Nederland zijn aangesloten.

Stap 3. Te koop zetten

Het plan is gemaakt, de waarde is bepaald en de voorwaarden zijn vastgelegd. De feitelijke verkoopfase kan beginnen … Afhankelijk van je verkoopmotieven, de waarde en omvang van jouw bedrijf en de snelheid waarmee je wenst te verkopen bepaal je samen met de overnamespecialist/bedrijfsmakelaar een verkoopstrategie. Op basis bepaal je samen via welke platformen jouw bedrijf het beste te koop kan worden gezet.

Stap 4. Koper vinden

Het vinden van een geschikte koper kan lastig zijn. Het is mede afhankelijk van je soort bedrijf en de voorwaarden die je gesteld. Dit neemt niet weg dat het heel goed mogelijk is dat zich legio ‘kandidaat-kopers’ bij je melden. Uiteraard zijn overnamespecialisten/bedrijfsmakelaars de meest geschikte personen om de ideale koper te vinden. Uiteraard kent je accountant jouw bedrijf vaak erg goed (in ieder geval financieel) en heeft die ook een groot netwerk van ondernemers (potentiële kopers) in zijn/haar portefeuille.

Welke smaken (kopers) heb je? Verkoop kan plaatsvinden via een management buy-in, door een strategisch overname, via een management buy-out of koop door een investeerder. De aard van de koper kan de opbrengst van het bedrijf beïnvloeden, maar ook de voorwaarden van de verkoper. Het is goed om als verkopende partij aan je adviseur aan te geven waar je voorkeur naar uit gaat (als je de keuze hebt).

Stap 5. Onderhandelen

Due diligence. De ideale koper lijkt zich te hebben aangediend, maar voordat deze een bod doet en de onderhandeling start, zal de koper goed moeten worden geïnformeerd. Jij, je overnamespecialist en/of je accountant voorzien hem van alle informatie. De koper kan ook een externe partij inschakelen voor om je bedrijf minutieus door te lichten. Alles kan onder de loep worden genomen en je bent verplicht om voldoende en juiste informatie te voorzien. De koper wil zo ‘lijken in de kast’ voorkomen. Men wil niet alleen inzicht in de cijfers, maar ook in lopende contracten, het personeelsbestand en de staat van een mogelijk bedrijfspand met inventaris.

Zelf doen of niet? Er komt een deal in zicht en er wordt een eerste bod gedaan. Hoe goed je ook zelf kon onderhandelen met je klanten en leveranciers, de onderhandeling voor de verkoop van je bedrijf is heel andere koek. Doe het alleen zelf als je 100% duidelijk hebt wat je wilt én als je emotioneel afstand kunt nemen. Meestal is het slimmer om de overnamespecialist ook de onderhandeling te laten doen.

De advocaat inschakelen. Afhankelijk van de voorwaarden, de omvang van het bedrijf en de juridische kwesties die om de hoek kunnen komen kijken tijdens de onderhandeling, is het raadzaam om een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Deze zal op enig moment de papieren in orde moeten maken en de verkoop juridisch moeten begeleiden.

De fiscale kant. Ook dien je in deze fase jouw fiscalist/accountant te raadplegen om er voor te zorgen dat een aanstaande deal niet verzuurd wordt door (onnodige) belastingheffingen die je kunt omzeilen/voorkomen door de deal anders op te zetten. De advocaat en fiscalist werken veelal samen met de overnamespecialist.

De deal wordt beklonken, handen geschud. En alle afspraken worden op papier gezet, evenals alle voorbehouden. Hiermee lijkt het proces ten einde, maar in de praktijk kan er nog een kink in de kabel komen doordat een koper/verkoper zich beroept op een voorbehoud (waar volgens hem/haar niet aan is voldaan).

Stap 6. Feitelijk deal

De feitelijke deal wordt gedaan door het tekenen van de koopovereenkomst en eventuele leveringsakte (vaak bij de notaris). Het ondertekenen van een koopovereenkomst is niet voldoende voor een aandelenoverdracht. Daardoor is een notariële akte van levering nodig. Als de leveringsakte is gepasseerd bij de notaris, is de koper de nieuwe eigenaar van de aandelen.

Als een activa/passiva-transactie betreft, dan is tussenkomst van een notaris niet vereist. Aangezien het echter vaak om grote transacties gaat is tussenkomst van een notaris vaak wenselijk Deze is dan ook verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de geldstromen.


Tip
Je bedrijf verkopen is geen sinecure. Begin er tijdig over na te denken en schakel een bedrijfsadviseur om het bedrijf verkoopklaar te maken. Hij/zij kan je meenemen in het ‘stappenplan bedrijf verkopen’ en vervolgens doorverwijzen naar overnamespecialisten voor het vervolgtraject. Door bovenstaand stappenplan bedrijf verkopen te gebruiken als leidraad zie je niets over het hoofd en doorloop je het hele proces.

Heb je behoefte aan iemand die je kan helpen bij het verkoopklaar maken van je bedrijf, zodat je de beste prijs krijgt wanneer je je bedrijf daadwerkelijk gaat verkopen? En wil jij weten of mijn toegevoegde waarde net zo sterk is als jouw koffie? Klik hier om kennis te maken.

 

Afbeelding van Capri23auto via Pixabay

download-1604322855.jpg