« Omzet verhogen? Lees hier de beste tips.»

Gepubliceerd op 20-10-2019

Tips om je omzet verhogen. Meer omzet. Iedere ondernemer is er mee bezig, of ooit mee bezig geweest.  Maar hoe verhoog je je omzet dan? Wat kun je doen? In dit artikel een aantal ‘nieuwe’ tips om je omzet te verhogen.

Tips om je Omzet verhogen in de praktijk te brengen

In een eerder artikel gaven we de 4 meest effectieve tips om je omzet te verhogen, te weten:

  • Verhoog je prijzen
  • Geef aandacht aan je klanten
  • Durf te vragen
  • Maak ambassadeurs van je klanten

Wil je de 4 meest effectieve tips nog eens uitgebreid nalezen? Klik dan hier. Maar naast deze 4 tips om je omzet te verhogen, zijn er tal van andere tips waarmee je je omzet kunt verhogen.

Hier volgen 5 andere praktische tips om je omzet te verhogen.

Tip 1. Kijk kritisch naar je assortiment

Je omzet verhogen kan doordat je je gaat focussen op de producten of diensten die het hardste lopen. Wanneer je een heel groot aanbod hebt, dan is de kans dat je focus kleiner wordt. Het kan dan heel nuttig zijn om je assortiment flink te verkleinen, zodat er weer meer focus ontstaat en je ook echt aandacht kunt geven aan de producten en diensten die verkocht worden.

Het tegenovergestelde kan uiteraard ook het geval zijn. Wellicht heb je maar een beperkt aantal producten en ben je in staat om meerdere producten of diensten aan te bieden aan je klanten. In dat geval ga je juist je aanbod uitbreiden.

Tip 2. Zorg dat je zichtbaar bent

Zorg dat je klanten je zien. Dat kan fysiek zijn, doordat je zorgt dat je bij bijeenkomsten of gelegenheden bent waar jouw klanten ook naar toe gaan. Dat je je in een zelfde netwerk begeeft, bij dezelfde branchevereniging bent aangesloten of misschien zelfs naar dezelfde sportclub gaat. Diezelfde zichtbaarheid hoeft niet fysiek te zijn. Je kunt ook zichtbaar zijn voor je klanten, doordat je met je bedrijf het nieuws haalt en in een vakblad verschijnt. En wanneer internet een belangrijke omzetbron is, dan kan ook digitale zichtbaarheid een belangrijke rol spelen. Houdt er wel rekening mee dat zichtbaarheid goed is, maar dat je je zichtbaarheid niet continue gebruikt om ‘verkoopverhalen’ aan je klanten op te hangen. ‘Klanten kopen graag, maar hebben er een hekel aan als ze iets verkocht wordt”.

Tip 3. Zorg dat Een klant je iets gunt. Dus: GEEF!

Wanneer een klant zich betrokken voelt bij jouw bedrijf, dan heeft hij meer binding en zal je om die reden meer gunnen. Maar gunnen, begint bij geven. Hieronder enkele manieren om ‘iets te geven’

  • Zorg voor een klantenkaart of een spaarprogramma (werkt in Nederland vaak erg goed)
  • Betrek je klant bij de ontwikkeling van een nieuw product/dienst
  • Pleeg eens een extra telefoontje, uit pure belangstelling (zonder direct verkoopmotief)
  • Zorg dat je je klant bedankt (op wat voor manier dan ook) wanneer er een nieuwe klant door zijn/haar toedoen klant bij je is geworden.

Bekijk bijgaand filmpje van marketinggoeroe Jos Burgers. Hierin wordt haarfijn de Wet van snuf uitgelegd (oftewel de wet van het geven).

Tip 4. Ga samenwerken

Een samenwerking die vruchtbaar is voor alle betrokken partijen levert vaak nieuwe kansen op en altijd nieuwe (extra) omzet.  Wanneer je gaat samenwerken bedenk dan altijd dat je er voor moet zorgen dat je voor elkaar een probleem oplost. Wanneer dat niet het geval is, dan is de toegevoegde waarde van de ene partij richting de andere partij te klein. En dat laatste kan makkelijk voor problemen zorgen dan voor oplossingen (verbeteringen). Ben open naar elkaar en bekijk de samenwerking vanuit je eigen perspectief, het perspectief van de ander én vanuit jullie gezamenlijke perspectief. Wanneer je dát doet, dan kan samenwerking een hele mooie manier zijn om mee omzet te genereren.

Tip 5. Besteedt aandacht aan marketing en sales

Wat is de overeenkomst tussen marketing en sales
De overeenkomst tussen marketing en sales is even simpel als voor de hand liggend: meer klanten krijgen. Er is dus een gezamenlijk einddoel (meer klanten) en een gezamenlijk uitgangspunt (dezelfde organisatie)

Wat is het verschil tussen marketing en sales

Het verschil tussen marketing en sales is, is dat een marketingafdeling zich bezig houdt met het bewerken van de markt, met als doel dat de potentiële klanten (doelgroep, of beter nog; behoeftegroep) worden gevonden en worden ‘bewerkt’. De salesafdeling is de afdeling waar de feitelijke verkoop plaatsvindt.

Hoe zie je dat terug binnen je bedrijf

Een marketingafdeling heeft een meer strategische rol binnen een bedrijf. De marketingafdeling is verantwoordelijke voor het bepalen van doelgroep en behoeftegroepen. Ze werken vanuit een bepaalde merkstrategie, stellen marketingplannen op, bepalen (vanuit de merkstrategie) de sociale mediastrategie voor het bedrijf en zorgen voor promotie(materialen) van het bedrijf. Een marketingafdeling ‘faciliteert’ de salesafdeling als het ware. Ze zorgen ervoor dat de ‘salesafdeling’ kan ‘scoren’ bij de klant.

Een salesafdeling heeft een meer tactische dan strategische rol binnen een bedrijf. De salesafdeling is bezig met de feitelijke verkoop aan klanten. Ze onderhouden bestaande klantcontacten en acquireren potentiële klanten die vanuit de marketingafdeling zijn ‘voorbewerkt’. De bedoeling is dat de verkoopmedewerker daadwerkelijk ‘scoort’. Een verkoopmedewerker wordt dus gefaciliteerd door de marketingafdeling. De feitelijke verkoop wordt echter gerealiseerd door de verkoopmedewerker.

Hoe kun je je omzet verhogen met marketing en sales

Hoe werkt dat dan; omzet verhogen met marketing en sales? Bij wat kleinere bedrijven lopen marketing en sales dwars door elkaar heen. Degene die verantwoordelijk is voor de marketing, doet ook de sales en andersom. Bij grotere bedrijven ligt hier vaak een hele duidelijke scheidslijn. Doordat je nu het verschil kent tussen de 2 onderdelen begrijp je dat het aan de ene kant belangrijk is dat degene die verantwoordelijk is voor de marketing, niet de salesfunctie moet bekleden (of andersom). Aan de andere kant is het wel van wezenlijk belang dat beide afdelingen moeiteloos en goed met elkaar samenwerken. Hierbij is het belang dat de visie, missie en doelstellingen van het bedrijf door beide afdelingen worden omarmd, zodat (potentiële en bestaande) klanten vanuit één perspectief worden benaderd en behandelt.

Uiteraard zijn er echt nog wel meer manieren om je omzet verder te verhogen, maar de hierboven genoemde 5 tips (samen de 4 meest effectieve tips) komen in de praktijk het eerste aan bod wanneer de omzet verhoogd moet worden binnen een bedrijf.

Meer omzet met een bedrijfsadviseur

Heb je behoefte aan tips om je omzet te vergroten? Wil je effectief stappen zetten in het realiseren van meer omzet? Ben je op zoek naar iemand die  jou daarin kan begeleiden, zodat je niet alleen meer omzet, maar ook meer winst gaat maken? Ben je benieuwd of mijn toegevoegde waarde net zo sterk is als jouw koffie? Klik hier om kennis te maken.


 

download-1604333853.png