« Bereken je verdiencapaciteit en verbeter je bedrijfsresultaat»

Gepubliceerd op 02-09-2019

Verbeter je bedrijfsresultaat. Door de verdiencapaciteit van je bedrijf te berekenen krijg je inzicht in de mate waarin je bedrijf (financieel) nog kan verbeteren. Dus bereken je verdiencapaciteit en kijk wat het je op kan leveren.


Waarom is de verdiencapaciteit zo belangrijk?

De verdiencapaciteit van een bedrijf is de maximale winst die jij met je bedrijf kunt maken. Als je die kent, ken je ook het verbeterpotentieel is van je bedrijf. Door de verdiencapaciteit inzichtelijk te maken, kijk je kritischer naar je bedrijfsprocessen en ga je opzoek naar verbeterpunten. We schreven daar al eerder over in het artikel “Hoeveel kun je met jouw bedrijf eigenlijk verdienen?”

Bereken je verdiencapaciteit! Hoe? Lees het hier.

Het berekenen van de verdiencapaciteit van je bedrijf is niet direct een makkelijke klus, maar uiteindelijk kun je dit (met wat hulp) in grote lijnen wel bepalen. Het is dan wel van belang dat je bepaalde belangrijke bedrijfsgegevens bij de hand hebt. Vervolgens bereken je de maximale omzet van je bedrijf en dan de verdiencapaciteit van je bedrijf.

Stap 1 – De voorbereiding: verzamel en/of bereken de volgende gegevens

Om de verdiencapaciteit van jouw bedrijf te kunnen bepalen moet je het volgende weten:

  1. het aantal ‘directe medewerkers’;
  2. het aantal productieve uren;
  3. de kostprijs per uur; en
  4. de toegevoegde waarde per uur (indien capaciteit van jouw bedrijf wordt uitgedrukt in uren).

1. Het aantal ‘directe medewerkers’. Hiermee bedoelen we het aantal medewerkers dat betrokken is bij de directe processen binnen jouw bedrijf. Bij een productiebedrijf zijn de directe medewerkers degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie en dus niet de mensen die ondersteunende werkzaamheden verrichten op bijvoorbeeld administratie.

Voorbeeld
We lichten onze berekeningen toe aan de hand van een eenvoudig voorbeeld. Het bedrijf uit dit voorbeeld heeft 14 medewerkers, waarvan er 10 in de productie werken.

2. Het aantal productieve uren. Deze bereken je door voor de directe medewerkers te berekenen wat de productieve uren zijn op jaarbasis.

Voorbeeld
De 10 directe medewerkers werken fulltime (40 uur per week – 8 per dag) en 231 werkbare dagen per jaar (gemiddeld). Rekening houdend met (ziekte)verzuim pauzes, overleg e.d. ligt de productiviteit op 80%. Het aantal productieve uren is dan 14.784 uren (10 x 231 x 8 x 80%).

3. De kostprijs per uur. Dit zijn alle kosten van je bedrijf op jaarbasis gedeeld door het aantal eenheden dat je verkoopt. Dat kunnen aantal producten zijn, maar ook aantallen uren. Je kunt de kostprijs zelf berekenen of hiervoor hulp vragen aan een adviseur.

Voorbeeld
Stel de totale bedrijfskosten bedragen € 863.681,- dan bedraagt de kostprijs per uur voor dit productiebedrijf € 58,42 per uur.

4. De toegevoegde waarde per uur. Stel dat je bij het bepalen van jouw verkoopprijs uitgaat van een verkoopwaarde van € 95 per uur. En de inkoopwaarde bedraagt € 24 per uur, dan is de toegevoegde waarde € 71 per uur. Als je daar de kostprijs per uur van af haalt, dan kom je op je toegevoegde waarde per uur, in dit geval; € 12,58 (€ 71,00 -/- € 58,42)

Stap 2 – Verbeter je bedrijfsresultaat en bereken de maximale omzet

Als je alle gegevens uit stap 1 op een rijtje hebt staan, bereken je de maximale omzet.

Tip
De maximale omzet van je bedrijf bereken je als volgt:
aantal productieve uren x de verkoopwaarde per uur
= omzet

 

Voorbeeld
In bovenstaand voorbeeld is de maximale omzet dus 14.784 uren x € 95 = € 1.404.480.

Deze stap kun je ook overslaan; het is geen noodzaak voor de verdiencapaciteit te kunnen berekenen. Het geeft je wel meer inzicht. Daarnaast is het zo dat een stijging van de omzet vaak een stijging in de inkoop met zich mee brengt. Dit is voor groeiende bedrijven van belang, omdat er daardoor (meer) financieringsbehoefte kan ontstaan om de groei te kunnen realiseren.

Stap 3 – Verbeter je bedrijfsresultaat en bereken je verdiencapaciteit

Nadat je de maximale omzet van je bedrijf hebt bepaald, ga je de verdiencapaciteit berekenen.


Tip
Bereken je verdiencapaciteit als volgt:
Aantal productieve uren x de toegevoegde waarde per uur
= verdiencapaciteit

Voorbeeld
In dit voorbeeld wordt de verdiencapaciteit van het bedrijf dus 14.784 x € 12,58 = € 185.982.

Stap 4 – Vergelijk de verdiencapaciteit met je huidige Winst

Vergelijk nu je maximale verdiencapaciteit met de huidige winst van je bedrijf. In de praktijk liggen die twee bedragen vaak (ver) uit elkaar.

Voorbeeld
In het hiervoor beschreven voorbeeld zag de werkelijkheid er als volgt uit:

  • Omzet € 1.242.306
  • Inkoop € 349.879
  • Bedrijfskosten € 863.681 (incl. ondernemersbeloning van € 70.000)
  • Resultaat € 28.746

Verschil verdiencapaciteit (€ 188.982) versus resultaat (€ 28.746) is: € 157.146. Er blijft in dit geval dus nogal veel winst “liggen”.

Verbeter je bedrijfsresultaat en ga aan de slag!

In dit voorbeeld ligt de mogelijke verdiencapaciteit en het werkelijke resultaat in absolute getallen behoorlijk ver uit elkaar. Door kritisch te kijken naar de belangrijkste resultaatbepalers binnen jouw bedrijf, kun je ervoor zorgen dat de winst die jij momenteel maakt met je bedrijf dichter bij de werkelijke verdiencapaciteit van jouw bedrijf komt te liggen.


Tip
Bepaal met het aantal productieve uren en de toegevoegde waarde per uur de maximale verdiencapaciteit van je bedrijf. Raadpleeg eventueel hiervoor je boekhouder of bedrijfsadviseur. Vervolgens kun je bepalen aan welke knoppen in je bedrijfsproces je moet draaien om de winst te verhogen.

download-1604419640.jpg