« Meer winst maken met je bedrijf | 6 tips»

Gepubliceerd op 06-03-2022

Meer Winst maken met je bedrijf. Hoe doe je dat? Welke tips en tools zijn het meest effectief? Wat zijn ook alweer de concrete handvatten waar je meteen mee aan de slag kunt?

Er worden talloze boeken en artikelen geschreven over het onderwerp “Meer Winst maken met je bedrijf”. En vaak hebben de experts en specialisten ook gelijk in de beweringen die worden gedaan of de stellingen die worden ingenomen. En toch blijkt dat nog steeds, veel ondernemers er (te) weinig mee bezig zijn, omdat meer Winst maken met je bedrijf voor hen veelal geen doel op zich is.

Toch is meer Winst maken met je bedrijf van essentieel belang. De belangrijkste reden is dat je je bedrijf blijvend wilt laten ontwikkelen. Wanneer je bedrijf zich niet ontwikkelt dan blijf je stilstaan en kom je op den duur op een achterstand te staan ten opzichte van je concurrentie. Daarnaast wil je ook dat je mensen zich kunnen blijven ontwikkelen, omdat persoonlijke ontwikkeling voor je medewerkers essentieel is om hen blijvend te boeien en te binden aan je bedrijf.

Maar Meer Winst maken met je bedrijf, hoe doe je dat dan?

Om meer winst te kunnen maken met je bedrijf is het goed om te weten dat er een aantal drijvers (of resultaatbepalers) zijn die de winst van ieder bedrijf bepalen. Deze resultaatbepalers of drijvers zijn:

 • Productiviteit
 • Commercieel gedrag (Prijsstrategie)
 • Inkoop(waarde omzet)
 • Efficiency
 • Bezetting
 • Overige bedrijfskosten

Deze drijvers zijn bepaald op basis van wetenschappelijk onderzoek gedaan bij de Rijks Universiteit Groningen. Er is zelfs een methodiek ontwikkeld (het management kompassysteem) die in de praktijk laat zien dat wanneer een ondernemer zijn/haar bedrijf stuurt met behulp van deze drijvers, het resultaat aanzienlijk verbeterd. In de praktijk behaalt 83% al een hogere winst binnen 3 maanden!  

Meer Winst maken met je bedrijf door je productiviteit te verhogen

Er voor zorgen dat je productiviteit verhoogt, heeft direct invloed op je winst. Wanneer je geen of te weinig zicht hebt op je productiviteit, dan is dit mogelijk een grote bron van winstverlies. Of je nu een productiebedrijf, een dienstverlenend bedrijf of een handelsbedrijf hebt, het verhogen van je productiviteit leidt onherroepelijk tot meer winst. De vraag is hoe verhoog je je productiviteit? Tips:

 • Zorg eerst dat je zicht hebt op de échte productiviteit van je bedrijf (met andere woorden hoe lang zijn je mensen aanwezig en hoeveel procent van de tijd zijn ze productief of declarabel)
 • Maak een juiste kostprijsberekening (betrek niet alleen de loonkosten in deze berekening)
  Kijk (bij voorkeur samen met je mensen) hoe je de productiviteit zou kunnen verhogen
 • Denk na over hoe je zaken zou kunnen automatiseren waardoor je mensen meer werk kunnen verzetten in dezelfde tijd

Door je verkoopprijs te verhogen Meer Winst maken met bedrijf

Verhogen van je prij(s)(zen) is een heel effectief middel om dírect meer winst te maken. Toch is dit iets waar veel ondernemers in de praktijk ‘tegen aan hikken’ omdat ze bang zijn klanten kwijt te raken door de verhoogde prijzen. Tegen die ondernemers zou ik willen zeggen: ben niet te bang. In de praktijk blijkt namelijk dat de prijs voor een klant wel belangrijk is, maar veel minder belangrijk dan dat we zelf verwachten. Zaken die klanten veel belangrijker vinden dan prijs zijn:

 • Heb ik een goed gevoel bij het bedrijf/de contactpersoon en is het een prettig contact.
 • Heb ik het gevoel dat mijn probleem wordt opgelost
 • Wordt er naar me geluisterd

Wanneer je bovengenoemde zaken goed op orde hebt binnen jouw klantenkring dan kun je gerust je prijs verhogen. Het aantal klanten dat daardoor zal afhaken zal heel klein zijn. Bedenk zelf maar eens wat jij doet als je favoriete restaurant met die aardige eigenaar en die vriendelijke bediening en de geweldige gerechten haar prijs verhoogt met € 1,- per couvert. Ga je dan naar een ander restaurant. Of naar een andere leverancier voor …… Inderdaad; normaal gesproken niet. Zolang de 3 hierboven genoemde zaken maar in orde zijn.

En bedenk jezelf ook dat wanneer er een aantal klanten afhaken, dat dit in de praktijk ruimschoots wordt gecompenseerd door de effecten van de prijsverhoging bij klanten die je trouw blijven.

LET OP: een hogere omzet is nog geen hogere winst. Te veel ondernemers focussen nog op alleen omzet in plaats van winst. Probeer je marge, je rendement te verhogen. Dat is veel effectiever.

Meer Winst maken met je bedrijf door je inkoopprijs te verlagen

Zeker wanneer je een productiebedrijf of handelsbedrijf hebt, dan is het verlagen van je inkoopprijs een goede manier om 'meer Winst maken met je bedrijf' in de praktijk te brengen. Het simpelweg om korting vragen is natuurlijk mogelijk, maar in de praktijk vaak lastig. Wat gemakkelijker is, is om te kijken of het voordeel oplevert wanneer je minder bestellingen plaats bij een leverancier die qua omvang groter zijn. Op die manier kun je wellicht bulkkorting krijgen. Denk ook aan omvangskorting wanneer je in een jaar meer hebt ingekocht. Ook het vragen om korting wanneer je betaalt direct bij levering is een optie. Of laat bij die ene megaorder je leverancier meedenken om de deal binnen te halen. Tip: blijf correct en vergeet niet dat een goede band met een leverancier heel belangrijk is in jouw bedrijfsproces (zeker wanneer je er maar een of twee hebt voor een bepaald product/machine/grondstof).

Je bedrijfskosten te verlagen

Verlaging van je bedrijfskosten brengt natuurlijk ook een verbetering van het resultaat. Waar je als ondernemer echter rekening mee dient te houden dat uit de praktijk blijkt, dat hier veel aandacht aan wordt gegeven (vaak door de ondernemer zelf), maar dat de invloed op de winst relatief gering is. Met andere woorden: kijk kritisch naar de kosten en probeer deze daar waar mogelijk te verlagen, maar kijk of je een medewerk(st)er hier naar kunt laten kijken en maatregelen laat nemen. Gebruik je energie voor onderdelen die meer invloed hebben op je winst.

Meer Winst maken met je bedrijf door een hogere bezetting

Kijk eens naar de effecten die een hogere bezetting hebben op je winst. Zijn het alleen maar extra loonkosten, of worden er ook significant meer orders verwerkt. En wat heeft het voor invloed op de doorlooptijden van je orderverwerking. Is het werken in ploegen een optie? Het verhogen van de bezetting kan in sommige gevallen een efficiënte manier zijn om je winst te verhogen. Kijk hier kritisch naar, want wanneer een hogere bezetting alleen maar leidt tot meer werk, kosten en fouten (door taakoverdracht bijvoorbeeld) en de bijdrage aan de winst gering is, dan moet je dit middel natuurlijk niet inzetten.

Met efficiënter werken Meer Winst maken met je bedrijf

Het efficiënter laten werken van je bedrijf (in alle lagen) heeft lang niet altijd een direct (groot) zichtbaar effect op de winst van je bedrijf. Waar efficiënter werken echter wel direct een hele grote invloed op heeft (en daarmee op termijn ook op je winsttoename) is op het welbevinden van je mensen. Je mensen worden er simpelweg gelukkiger van wanneer je je processen beter op orde hebt. Ze minder (onnodige) verslaglegging moeten doen en aan het einde van de dag klaar zijn met hun taken in plaats van een half uur langer moeten blijven om hun taken af te krijgen.

Daarnaast worden er als gevolg daarvan véél minder fouten gemaakt. En het oplossen van problemen die ontstaan door fouten die worden gemaakt levert een grote ergernis op. Bij je klanten, bij je mensen en uiteindelijk dus ook bij jou. En niet alleen kost het ergernis: het kost ook nog een pak geld. Omdat deze kosten vaak niet worden ingecalculeerd (bij het vaststellen van een kostprijsberekening) levert dit een negatieve bijdrage in je winstontwikkeling.

Door met bovengenoemde onderdelen aan de slag te gaan werk je écht aan meer winst. Het maken van een plan, het monitoren en sturen ervan, zoals hierboven beschreven kun je ideaal doen met een bedrijfsadviseur of business coach die ervaring heeft met het begeleiden van ondernemers door gebruik te maken van een beproefde en bewezen adviesmethodiek die leidt tot meer winst (benieuwd naar MKS tools? klik hier).

Waar moet je beginnen?

Afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt verschilt de invloed van de verschillende drijvers/resultaatbepalers. Wanneer je jouw bedrijfsadviseur een rendementsscan laat maken, dan kun je precies zien welke drijvers/reslutaatbepalers het meeste invloed hebben op je resultaat, zodat je precies weet met welke onderdelen je aan de slag moet om ervoor te zorgen dat je meer winst met je bedrijf maakt. Iedere bedrijfsadviseur die werkt met de MKS-methodiek kan je daarmee helpen. Hiervoor kun je uiteraard bij Bedrijfsmaat terecht, maar we helpen je ook graag aan een adviseur bij jou in de buurt.


 

 

Rendabel-1646583963.jpeg