Terug naar overzicht

Eddie Donkers en Edward Steijvers

FORS-1692006272.png

Directie FORS Tegelwijsheid Someren

"De Quickscan heeft inzicht gegeven in waar we mee bezig zijn én wat er kan". Opent ogen en geeft veel 'oh ja' momenten. De analyse heeft er voor gezorgd dat ik bevestigd kreeg wat ik al dacht; nl dat er meer potentie in zat. "Ik zou álle ondernemers adviseren om naar hun bedrijf te laten kijken en een Quickscan laten maken" (0-risico en altijd verbetermogelijkheden). De bedrijfsbegeleiding heeft ervoor gezorgd, dat we binnen een jaar konden verhuizen naar een groter bedrijfspand, ons team verder hebben kunnen uitbreiden én een extra waterjet hebben aangeschaft".