« Grip op werkkapitaal, waarom is dat zo belangrijk?»

Gepubliceerd op 12-03-2020

Adviseurs vertellen u dat u goed grip op werkkapitaal moet houden. Dat blijkt heel belangrijk te zijn. Maar is dat ook zo? En waarom dan wel?

Wat is werkkapitaal?

Werkkapitaal is het kapitaal, het geld, dat je als bedrijf nodig hebt om aan je dagelijkse financiële verplichtingen te voldoen. Je moet tenslotte leveranciers te betalen, salarissen uitkeren, machines laten onderhouden, voorraden aanvullen, enz.

Je zou ook kunnen zeggen dat werkkapitaal alles is wat je nog via de omzet in geld moet omzetten. Het zijn als het ware de kosten die jij moet maken om je product te produceren of om je dienst te realiseren en die dan vervolgens tot omzet en winst moeten gaan leiden.

De precieze uitleg

Boekhouders en adviseurs gebruiken vaak een bedrijfseconomische uitleg. Die is weliswaar wat lastiger maar wel belangrijk om te kennen.

Werkkapitaal is het verschil tussen vlottende activa en vlottende passiva.

Vlottende activa uitgelegd

Hieronder verstaan we alle bezittingen van de onderneming die op korte termijn, binnen één jaar, omgezet worden in geld.

Vlottende activa

 • Voorraden grondstoffen – moeten nog worden omgezet in eindproduct.
 • Voorraden eindproduct – moeten nog worden geleverd en gefactureerd.
 • Vooruitbetalingen – aan leveranciers, terwijl de producten nog geleverd moeten worden.
 • Debiteuren – openstaande facturen (vorderingen); je hebt al geleverd, maar de klant moet nog betalen.
 • Onderhanden werk – dit is de waarde van werkzaamheden die je al verricht hebt, maar waarvoor je nog geen factuur gestuurd hebt. Bij een administratiekantoor zijn dat bijvoorbeeld bestede uren en bij een machinefabrikant zijn het gemaakte kosten voor producten die nog niet gereed zijn.
 • Kasgeld – het contante geld dat binnen je bedrijf aanwezig is. Vaak dat aardig oplopen. Bijvoorbeeld bij een winkel of groothandel waar veel contact wordt afgerekend.
 • Banktegoed – dit geld heb je van je bank tegoed. Denk aan lopende rekeningen, maar ook aan spaarrekeningen.

Vlottende passiva uitgelegd

Dit zijn de schulden van je onderneming. De kortlopende schulden wel te verstaan. De looptijd is maximaal één jaar. Vlottende passiva worden ook wel ‘kort vreemd vermogen’ genoemd.

Vlottende passiva (kort vreemd vermogen)

 • Vooruitontvangsten – als je klanten (een deel) vooruit laat betalen.
 • Crediteuren – de rekeningen die jij nog moet voldoen.
 • Te betalen belastingen – denk aan omzetbelasting, enz. Let op: voorlopige aanslagen heb je al betaald.
 • Rekening-courantkrediet – Heb je een rekening-courantkrediet , dan heb je met de bank afgesproken dat je rood mag staan. Vaak dient maar liefst 50-60% van voorraden en van debiteuren als zekerheid voor het rood staan.

Tip
Vlottende passiva moet je nog omzetten in geld. Vlottende passiva zijn kortlopende schulden. Het verschil tussen beide is werkkapitaal.

Waarom is grip op werkkapitaal zo belangrijk?

Soms draait een onderneming heel goed en komt dan nog in de financiële problemen. Vaak is te weinig werkkapitaal dan de oorzaak. Met dat werkkapitaal moet je, zoals je hierboven hebt kunnen lezen, je kortlopende schulden voldoen. Je moet voldoende werkkapitaal hebben voor je dagelijkse uitgaven, zoals het betalen van je werknemers en leveranciers.
Heb je (te) weinig werkkapitaal, dan moet je vaak op zoek naar een (dure) financiering hiervan. Zoals de rekening-courantkrediet.

Waar zitten en ontstaan vaak problemen?

Volgens het onderzoek ‘Financiering van MKB bedrijven’ blijkt 63% van de activa vlottende activa. MKB bedrijven hebben dus meer geld zitten in voorraden, debiteuren en onderhanden werk, dan in investeringen in machines en gebouwen e.d. Van alle activa is ongeveer 41% kort vreemd vermogen. Er wordt veel gefinancierd uit leverancierskredieten en rekening-courantkrediet.

Wat te doen?

Zorg voor meer grip op werkkapitaal door bijvoorbeeld:

 • beter voorraadbeheer;
 • snellere betalingen;
 • goed beheer van onderhanden werk;
 • goede liquiditeitsbegroting;
 • enz.

Tip.
Voorkom dat je bedrijf goed draait en dat je toch door onvoldoende werkkapitaal in de problemen komt. Werkkapitaal financieren is namelijk moeilijk én heel duur.
 


Zoek je begeleiding met het krijgen van meer grip op je werkkapitaal en met het verbeteren van je rendement? Neem gerust contact met me op.

 


 
Afbeelding van Jens P. Raak via Pixabay

download-4-1604316488.jpg