« Bedrijfsresultaat verbeteren

Gepubliceerd op 10-11-2022

Bedrijfsresultaat verbeteren

Verbeter je bedrijfsresultaat
Zeker in onzekere tijden als deze is het bedrijfsresultaat verbeteren soms een lastige opgave. Kosten die stijgen als gevolg van oorlog, schaarste in zijn algemeenheid en inflatie. Kortom aan alle kanten staan de marges binnen je bedrijf onder druk.

Grip

Toch wil je als ondernemer grip blijven houden op de ontwikkelingen binnen je bedrijf en een beter bedrijfsresultaat halen om verdere ontwikkeling van je bedrijf in de toekomst te kunnen blijven bekostigen.

Om ervoor te zorgen dat je een beter bedrijfsresultaat realiseert is het goed om te weten dat je verschillende handvatten hebt om die opdracht (je bedrijfsresultaat verbeteren) succesvol te voltooien.

Toegevoegde waarde
Is er wel een markt voor jouw product of dienst
In de basis is het natuurlijk belangrijk dat jouw bedrijf/product/dienst relevant is. Met andere woorden er moet natuurlijk vraag zijn naar je product (actief of passief). In die zin is het goed om vanuit de markt waarin jouw bedrijf opereert een visie te creëren die past bij de missie waar je met je bedrijf voor staat.

Strategie
Van daaruit kun je een strategie bepalen die houvast geeft aan de manier waarop je de markt benadert en bewerkt. Wanneer je zonder visie en/of missie de markt waarin je actief bent benadert, dan is de kans dat jij je met je bedrijf/product/dienst kunt onderscheiden bijzonder klein. Daarmee ben je dus minder- of niet meer relevant en slinken de kansen op betere bedrijfsresultaten.

Bedrijfsresultaat verbeteren door een duidelijke visie en missie

Het is dan ook goed om periodiek (om de paar jaar) met een externe partij te sparren over de visie van je bedrijf en de missie die jullie hebben. Een visie & missie geven invulling aan de betekenis en relevantie van je bedrijf/product/dienst en hoe jullie denken over hoe jouw markt of branche zich gaat ontwikkelen. Deze veranderen door de tijd heen dan ook minimaal.

Bedrijfsresultaat verbeteren door een goede strategie

Strategie bepalen
De strategie echter waarmee je de markt waarin je werkt benadert, kan gemakkelijk veranderen. Wanneer een bepaalde strategie namelijk niet of te beperkt werkt, dan zul je over moeten stappen op een andere strategie om toch je doelstellingen te behalen. Het is dan ook raadzaam om hier met enige regelmaat (jaarlijks) over van gedachte te wisselen (bij voorkeur met een externe bedrijfsadviseur die je hier objectief in kan begeleiden).

Strategie toetsen
Ook het regelmatig raadplegen van je beste klanten (ambassadeurs) om te vragen naar feedback levert waardevolle informatie op over hoe goed (of slecht) jouw huidige strategie uitpakt bij jouw doelgroep/binnen jouw branche.

Bepalen van je resultaten

Doelstellingen bepalenWanneer je je strategie hebt vastgesteld voor het komende jaar (de komende periode), dan kun je je uitleven met het bepalen van de resultaten die wilt behalen met je bedrijf (je ambities). Bij het bepalen van je doelstellingen is het raadzaam om uit te gaan van reëel haalbare doelstellingen, gebaseerd op input van je organisatie en een bedrijfsadviseur die gezamenlijk een betrouwbaar beeld geven over dat wat reëel haalbaar is.

Bedrijfsresultaat verbeteren door financieel inzicht

Financieel inzicht in je bedrijf is daarbij onontbeerlijk. Met financieel inzicht wordt in deze context bedoeld dat je in ieder geval weet:

- wat de kostprijs is van je bedrijf (deze moet je kunnen berekenen)
- wat de omzet(ontwikkeling) is binnen je bedrijf
- wat het je kost als je bedrijf een dag ‘open’ is (dit moet je kunnen berekenen)
- wat de capaciteitsbepalende factor(en) is(zijn) van jouw bedrijf
- wat je maximale (verdien)capaciteit is

Dit is namelijk relevante stuurinformatie die de kern raakt van jouw bedrijf. Je realiseert hiermee inzicht op de ontwikkelingen binnen jouw onderneming. Bovendien helpt het je om efficiënter sturing te kunnen geven. Het voeren van een duidelijke administratie helpt uiteraard ook (maar een administratie alleen geeft je onvoldoende inzicht om je bedrijf goed te kunnen sturen).

(verkoop)Prijs bepalen

Om ervoor te zorgen dat je niet alleen je omzet, maar ook je winst verhoogt, helpt het in de praktijk goed om een faire prijs te berekenen aan je klanten voor het product of dienst die je levert. Dit vinden veel ondernemers vaak lastig. Vaak wordt er gekeken naar 'wat de markt doet'. En dat terwijl wanneer het fout gaat 'de markt' niet bijspringt.

Wat is jouw toegevoegde waarde
Zorg dus dat je op de hoogte bent van wat jouw toegevoegde waarde is voor jouw klantenkring. Alleen op die manier ben je in staat om een goede prijs te berekenen en je omzet te laten stijgen. Wat al heel goed werkt om beter een verkoopprijs te bepalen is het correct berekenen van je kostprijs.

In de praktijk gaat dit namelijk heel vaak fout. Een bedrijf besteedt hier vaak te weinig aandacht aan, waardoor in sommige gevallen gewerkt wordt ónder de kostprijs. Je kunt wel uittellen wat dat doet met je omzet, maar belangrijker nog; met je winst (of verlies).

Doelstellingen verdelen
Wanneer je de financiële doelstelling(en) hebt bepaald voor je bedrijf, die gericht zijn op een beter bedrijfsresultaat, is het van belang om die doelstellingen te vertalen naar omzetdoelstellingen voor de verschillende afdelingen. Daarnaast kun je budgetten maken voor kosten die moeten worden gemaakt.

Maar ook kun je inzicht geven in wat de productiviteit binnen je bedrijf zou moeten zijn en bekijken of deze reëel te noemen is. Wanneer de productiviteit van het bedrijf omhoog moet, dan kun je samen met de betrokken medewerkers kijken naar hoe je dit zou kunnen realiseren (door hier samen met een bedrijfsadviseur in te duiken krijg je input v.w.b. de vragen die je je medewerk(st)ers zou kunnen stellen en hoe je om zou kunnen gaan met de input die je krijgt).

Bedrijfsresultaat verbeteren door goede bedrijfsprocessen

Vanuit de doelstellingen (cijfers) kun je kijken of de gezamenlijke bedrijfsprocessen zijn ingericht op het behalen van de gewenste doelstellingen. Hierbij is het belangrijk dat ieder afzonderlijk bedrijfsproces een bijdrage levert aan het primaire bedrijfsproces. Tevens moeten de bedrijfsprocessen afgestemd zijn op de ‘klantreis’. Jouw klanten vormen namelijk het bestaansrecht van jouw bedrijf. Zonder klanten geen omzet en zonder omzet geen winst. Klanten (of nieuwe klanten) zouden dus ten alle tijden centraal moeten staan bij jouw operationele bedrijfsprocessen.

Je medewerkers

De belangrijkste schakel binnen je bedrijf
De basis voor een structuur binnen je bedrijf is klaar; en dan? Dan komen de mensen die het hart vormen van je bedrijf: je medewerkers. Hoe goed je visie en missie ook is en hoe geweldig je strategie ook aanslaat; zonder je medewerkers ben je nergens. Zorg er dus voor dat je prioriteit geeft aan je medewerkers door hen te betrekken in de processen die hen aangaan of raken (vraag om hun mening en tips). Het gevolg? In de eerste plaatst levert dit een grote mate van betrokkenheid, maar het levert je als ondernemer ook ongelofelijk waardevolle informatie op die ervoor zorgt dat je methodes, bedrijfsprocessen en klantbeleving beter wordt. De mate waarin je je medewerkers betrekt en het aantal medewerkers dat je betrekt is bepalend voor de verbetering van jouw bedrijfsprocessen.

Je klanten

Jouw markt
Naast het vragen om de mening van je medewerkers kun je ook je belangrijkste klanten vragen naar hun mening. De moeilijkheid hiervan is dat je je als ondernemer en bedrijf kwetsbaar op zult moeten stellen om je klanten mee te nemen in het vormgeven van je bedrijfsprocessen of het verbeteren van je methodes. Maar wanneer je je bedrijfsprocessen efficiënter wilt maken dan is het betrekken van je klanten en medewerkers de beste manier om je organisatie te laten groeien.

Bedrijfsresultaat verbeteren door automatisering

Er is natuurlijk een groot verschil of je met je bedrijf diensten verleend of producten produceert. Toch is automatisering voor (bijna) ieder bedrijf van toegevoegde waarde.

Productiebedrijf
Bij een productiebedrijf heb je vaak te maken met een productieproces waar machines betrokken zijn bij het primaire bedrijfsproces. Bij een bedrijf dat producten produceert is de mate van automatisering bepalender voor de productie dan de inbreng van klanten. Het verhogen van de omzet binnen de onderneming kan beïnvloedt worden door een hogere mate van automatisering.

Automatisering speelt in een belangrijke rol bij de groei van de productie binnen een productiebedrijf. Uiteraard brengt automatisering wel kosten met zich mee die uiteraard wel door de organisatie gedragen moeten kunnen worden. Daarmee is het van belang voor een bedrijf dat er zicht is op de cijfers. Want alleen wanneer er een goed zicht is op cijfers kunnen de beste beslissingen worden genomen.

Dienstverlenend bedrijf
Bij een bedrijf dat diensten verleend is het automatiseren van bepaalde processen eveneens belangrijk om ervoor te zorgen dat groei kan worden gerealiseerd of zaken efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Het optimaliseren van bedrijfsprocessen door automatisering zal ervoor zorgen dat een groot deel van de fouten wordt voorkomen. Daarnaast voorkomt het onnodig werk (doordat zaken niet dubbel worden verwerkt).

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen binnen een dienstverlenend bedrijf kan dus ook heel waardevol zijn, maar brengt (net als bij een productiebedrijf) kosten met zich mee. Dus ook hier is inzicht in cijfers belangrijk om de juisten beslissingen te kunnen nemen (daarbij helpt het natuurlijk ook om je administratie zelf zoveel mogelijk te automatiseren).

Betere bedrijfsresultaten door automatiseren
Maar of je nou je 'productie' wil verbeteren door het automatiseren van je productieproces of door het automatiseren van menselijke handelingen binnen een dienstverlenend bedrijf; het optimaliseren van processen die verantwoordelijk zijn voor de productiviteit van jouw bedrijf is essentieel om een beter resultaat te behalen.

Blijf betrokken tijdens het proces

Inmiddels zijn er al een aantal zaken die noodzakelijk zijn om het resultaat te vergroten de revue gepasseerd. En toch is er naast mensen (medewerkers en klanten), procedures en producten (of diensten) iets extra's nodig om ervoor te zorgen dat doelstellingen niet alleen bepaald, maar ook behaald worden. Het volgen van de vorderingen.

Verwachten dat alles in een keer foutloos verloopt, zorgt voor tegenvallers. In de praktijk hebben wij geleerd dat er een gezonde balans moet zijn tussen vertrouwen en controle (of liever het volgen van de vorderingen). Ervoor zorgen dat je zaken blijft controleren voorkomt fouten in de toekomst. Zorg er dus voor dat je je administratie bijhoudt en ervoor zorgt dat je je doelstellingen vergelijkt met de werkelijkheid .

Sturen op uitzonderingen
Wanneer je weet wat de fouten zijn en wanneer deze hebben plaatsgevonden, kun je sturen op het verbeteren van je organisatie. Door als manager concreet aan de slag te gaat met de fouten die worden gemaakt voorkom je ze in de toekomst.

Het is uiteraard belangrijk dat je je medewerkers 'meeneemt' in deze manier van werken. Steek hier dus energie in en zorg dus dat je, voordat je begint aan dit proces, een presentatie geeft aan je medewerkers, zodat iedereen weet wat er staat te gebeuren. Men weet waar je met je organisatie naar toe wil. Dat versterkt betrokkenheid en daarmee verbeter je bedrijfsresultaten. De toegevoegde waarde van een transparante agenda is daarbij zeer waardevol.

Maar ook een duidelijke functieomschrijving waaruit taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijken, voorkomt dat medewerkers binnen jouw bedrijf zich afvragen of ze wel met de juiste dingen bezig zijn.

Bedrijfsresultaat verbeteren

Hoe verbeter je nu concreet je bedrijfsresultaten binnen je onderneming
- zorg dat je toegevoegde waarde levert
- zorg voor een duidelijk visie, missie van jouw bedrijf
- zorg voor een uitgedachte strategie
- bepaal welke resultaten je wil behalen met je bedrijf
- zorg dat je financieel inzicht hebt
- (verkoop)prijs bepalen
- doelstellingen verdelen binnen je bedrijf
- steek de juiste energie in het vormgeven van je bedrijfsprocessen
- vraag medewerkers naar hun mening
- vraag klanten om hun mening
- automatiseren, automatiseren, automatiseren
- 'neem je mensen mee'

Meer omzet en meer winst
Wanneer je als ondernemer bovengenoemde stappen volgt, dan ben je op de goede weg.

Mocht je nou hulp willen bij het bepalen en behalen van resultaten binnen jouw bedrijf? Plan dan vrijblijvend een afspraak in. Op die manier kom je erachter of onze toegevoegde waarde net zo sterk is als joúw koffie.

Afbeelding1-1668105407.jpg